<span id="2c1se"></span>
<dl id="2c1se"><menu id="2c1se"></menu></dl>

  <sup id="2c1se"><menu id="2c1se"><small id="2c1se"></small></menu></sup>

    <sup id="2c1se"><ins id="2c1se"><small id="2c1se"></small></ins></sup>

       <div id="2c1se"></div><div id="2c1se"></div><dl id="2c1se"><ins id="2c1se"><thead id="2c1se"></thead></ins></dl>

       <span id="2c1se"></span>

       <sup id="2c1se"></sup>

       <dl id="2c1se"></dl>
       <em id="2c1se"><ol id="2c1se"></ol></em>
       <em id="2c1se"></em>
       <div id="2c1se"></div>

       
       
       <div id="2c1se"><tr id="2c1se"><object id="2c1se"></object></tr></div>
        <em id="2c1se"></em><dl id="2c1se"></dl>

        <sup id="2c1se"><ins id="2c1se"></ins></sup><em id="2c1se"></em>

        Dünyada sa?l??? geli?tiriyoruz

        Öne ç?kan içerikler

        Kurumsal Haberler

        BD, Bard sat?n almas?n? tamamlad?

        Bard Türkiye'yi ziyaret edin

        Kurumsal Haberler

        BD, 2020 hedeflerimize y?nelik ilerleyi?imizi g?steren 2016 sürdürülebilirlik raporunu yay?nl?yor

        Daha Fazla Bilgi

        ürün spotu

        1997 y?l?nda FDA onay? alan PleurX? sistemi, insani bak?mda 20. y?l?n? kutluyor.

        Daha Fazla Bilgi

        AMD liderli?i

        Antimikrobiyal diren? mücadelesinde BD ??zümleri

        Daha Fazla Bilgi

        Ara?t?rma laboratuvarlar?

        Ara?t?rma Sistemleri

        ??zümlerimiz, ki?isel ak?? sitometrelerinden ?zel ara?t?rma ve deney ihtiya?lar?na g?re konfigüre edilebilen ?zel sipari? ürünlere kadar ?e?itlilik g?sterir.

        Daha Fazla Bilgi

        Klinik sistemler

        ??zümlerimiz, tan?da ve hasta bak?m?n?n iyile?tirilmesinde klinisyenlere yard?mc? olur

        Daha Fazla Bilgi

        Sa?l?k profesyonelleri

        Güvenlik Donan?ml? ??neler

        BD, sa?l?k ?al??anlar?n?n ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in aktif ve pasif i?ne tabanl? güvenlik donan?ml? ??zümler sunmaktad?r.

        ?ncele

        At?k ??zümleri

        Kesici ve delici aletler i?in tasarlanm?? at?k toplay?c?lar

        ?ncele

        Anestezi

        Bir?ok farkl? uygulamaya elveri?li geni? ürün yelpazesi

        ?ncele

        Farmas?tik ?la? Transferi Sistemleri

        Yüksek kaliteli, klinik olarak kan?tlanm?? ?nceden doldurulmu? ve kendi kendine enjeksiyon sistemleri

        ?ncele

        IV kateterler

        Kendiniz ve hastalar?n?z i?in do?ru IV kateterleri se?in

        ?ncele

        ?nceden Doldurulmu? Enjekt?rler

        BD PosiFlush? ?nceden doldurulmu? enjekt?rlerle vasküler bak?mda iyi uygulamalar?n? destekleyin

        ?ncele

        ??nesiz Konnekt?rler

        Kateter a??kl??? ve etkili dezenfeksiyonu destekleyen cihazlarla ba?lant? kurun

        ?ncele

        Teknik Hizmet & Destek

        Teknik, uygulama, mühendislik ve e?itim

        ?ncele

        Diagnostik laboratuvarlar

        Moleküler Diagnostik

        Tam entegre ve otomatik moleküler platform olan BD MAX? sistemi ile personel verimlili?ini yeniden tan?mlay?n

        ?ncele

        Moleküler Diagnostik

        ?e?itli moleküler tan? ??zümlerimiz, daha iyi klinik sonu?lara ve daha iyi laboratuvar süre?lerine olanak tan?r

        ?ncele

        Kad?n Sa?l??? & Kanser

        Serviks kanserinin tespiti i?in yenilik?i ve tamamlay?c? ??zümler

        ?ncele

        Numune Toplama

        Ven?z kan, kapiller kan ve idrar ?rne?i alma, ta??ma ve naklinde yenilik?i ve birbirini tamamlay?c? ??zümler

        ?ncele

        Eczaneler

        Tehlikeli ?la? Güvenli?i

        BD tehlikeli ila? güvenli?i ??zümleri, tehlikeli ila?lara maruz kalma riskini azaltmaya yard?mc?d?r

        Daha Fazla Bilgi

        Diyabet

        BD Türkiye Diyabet ?? Birim Müdürü Ozan Bolat ile konu?tuk: Diyabet Tedavisinde Eczac?lar Kritik Rol Oynuyor

        Daha Fazla Bilgi

        Ayakta tedavi edilen hastalar

        Diyabet

        Hastalar?n diyabet tedavisine uyumunu art?rmada yenilik?i BD Kalem ??neleri ve ?nsülin Enjekt?rleri

        ?ncele

        斯诺克英锦赛

        <span id="2c1se"></span>
        <dl id="2c1se"><menu id="2c1se"></menu></dl>

         <sup id="2c1se"><menu id="2c1se"><small id="2c1se"></small></menu></sup>

           <sup id="2c1se"><ins id="2c1se"><small id="2c1se"></small></ins></sup>

              <div id="2c1se"></div><div id="2c1se"></div><dl id="2c1se"><ins id="2c1se"><thead id="2c1se"></thead></ins></dl>

              <span id="2c1se"></span>

              <sup id="2c1se"></sup>

              <dl id="2c1se"></dl>
              <em id="2c1se"><ol id="2c1se"></ol></em>
              <em id="2c1se"></em>
              <div id="2c1se"></div>

              
              
              <div id="2c1se"><tr id="2c1se"><object id="2c1se"></object></tr></div>
               <em id="2c1se"></em><dl id="2c1se"></dl>

               <sup id="2c1se"><ins id="2c1se"></ins></sup><em id="2c1se"></em>

               <span id="2c1se"></span>
               <dl id="2c1se"><menu id="2c1se"></menu></dl>

                <sup id="2c1se"><menu id="2c1se"><small id="2c1se"></small></menu></sup>

                  <sup id="2c1se"><ins id="2c1se"><small id="2c1se"></small></ins></sup>

                     <div id="2c1se"></div><div id="2c1se"></div><dl id="2c1se"><ins id="2c1se"><thead id="2c1se"></thead></ins></dl>

                     <span id="2c1se"></span>

                     <sup id="2c1se"></sup>

                     <dl id="2c1se"></dl>
                     <em id="2c1se"><ol id="2c1se"></ol></em>
                     <em id="2c1se"></em>
                     <div id="2c1se"></div>

                     
                     
                     <div id="2c1se"><tr id="2c1se"><object id="2c1se"></object></tr></div>
                      <em id="2c1se"></em><dl id="2c1se"></dl>

                      <sup id="2c1se"><ins id="2c1se"></ins></sup><em id="2c1se"></em>